• English
  • Polski

HISTORIA

Międzynarodowe Targi EXPO KATOWICE

Międzynarodowe Targi EXPO KATOWICE (wcześniej: Międzynarodowe Targi Górnictwa, Przemysłu Energetycznego i Hutniczego KATOWICE) są wiodącą w Europie prezentacją oferty, dedykowanej dla przemysłu. Ekspozycja, organizowana od 38 lat, to również platforma licznych spotkań biznesowych, konferencji i sympozjów. Każdą edycję Targów odwiedza kilka tysięcy osób – Wystawców i Zwiedzających -z różnych zakątków świata, m.in. z takich krajów jak Chiny, Stany Zjednoczone, Wietnam, Kazachstan, Ukraina, Rosja czy Niemcy.

 

1985

katowicki_spodek

Pierwsze Targi Górnicze po raz pierwszy zostały zorganizowane w 1985. Uczestniczyło w nich 200 wystawców, w tym 66 z zagranicy. Przez 5 kolejnych lat organizatorem wydarzenia były Międzynarodowe Targi Poznańskie.

1

2

1995

Simmex Spodek

W 1995 roku w organizację wydarzenia włączyły się Międzynarodowe Targi Katowickie. Targi trwały 5 dni i początkowo funkcjonowały pod nazwą SIMMEX. Zwiększyła się też powierzchnia wystawiennicza. Miejscem ekspozycji były tereny Spodka oraz hale Międzynarodowych Targów Katowickich. W wydarzeniu wzięło udział 600 wystawców, w tym 140 firm zagranicznych. Swoją ofertę przedstawiły też firmy z branży chemicznej.

1997

IMG_3232

W 1997 roku organizację Targów Górniczych przejęły całkowicie Międzynarodowe Targi Katowickie. Ofertę przedstawiło 900 przedsiębiorstw, w tym 300 zagranicznych. Pojawiły się firmy ze Stanów Zjednoczonych i Republiki Południowej Afryki. Wydarzenie Patronatem Honorowym objęło Ministerstwo Gospodarki.

3

4

1999

IMG_3239

W 1999 roku wydarzenie zaczęło funkcjonować pod nazwą Międzynarodowe Targi Górnictwa, Energetyki, Metalurgii i Chemii Katowice. Powierzchnia wystawiennicza wynosiła już ponad 20 tys. m kw., swoją ofertę zaprezentowało 800 Wystawców z 20 krajów. Targom towarzyszyły sympozja i pokazy. Wydarzenie stało się jedną z najważniejszych w branży.

2001

20170829_092352

W 2001 honorowy patronat nad Międzynarodowymi Targami Górnictwa, Energetyki, Metalurgii i Chemiczny Katowice objął premier Jerzy Buzek. W wydarzeniu wzięło w udział ponad pół tysiąca Wystawców z 23 krajów, takich jak Japonia, Korea Południowa, RPA, USA czy Wielka Brytania. 

5

6

2003

IMG_3349-768x576

W 2003 z nazwy targów usunięto słowo „Chemia”. Wydarzenie zaczęło zatem funkcjonować pod nazwą Międzynarodowe Targi Górnictwa, Energetyki i Metalurgii Katowice. Przeważająca część Wystawców biorących udział w Targach związana była z branżą górniczą. Zainteresowanie wydarzeniem było ogromne i z edycji na edycję przyciąga coraz większą liczbę Zwiedzających i Wystawców.

2005

IMG_2824

W 2005 odbyła się 20 jubileuszowa edycja Międzynarodowych Targów Górnictwa, Energetyki i Metalurgii Katowice. Pod patronatem Światowego Kongresu Górniczego zorganizowano konferencję poświęconą polskiemu górnictwu i polskiej energetyce. Na targach zaprezentowało się 720 Wystawców z 25 państw. Największym Wystawcą na Targach była Polska Technika Górnicza – ekspozycja firm skupionych w PTG zajęła ponad 2 tys. m kw. Po raz pierwszy w historii wydarzenia zorganizowano konkurs na nowatorskie projekty techniczne, zastosowane w konstrukcji maszyn i urządzeń.

7

8

2007

Maszyny_urzadzenia_gorniczeg_targiMTPGIH_0025

Rok 2007 był dla Targów rokiem niepewności, ponieważ po zawaleniu się jednej z hal wystawienniczych na terenie MTK, trwały dyskusje, gdzie mogłyby się one odbyć. Pojawił się pomysł, by miejscem imprezy był Sosnowiec. Katowicki Urząd Miasta zaproponował Spodek. Ostatecznie podpisane zostało porozumienie w tej sprawie w Wyższym Urzędzie Górniczym. Wystawę w katowickim Spodku obejrzało ponad 20 tys. osób.

Po raz kolejny przyznane zostały nagrody w konkursie Polskiej Techniki Górniczej i Górniczej Izby Przemysłowo-Handlowej na nowatorskie projekty techniczne maszyn i urządzeń.

2009

IMG_3205

W 2009 Targi po raz kolejny zmieniły nazwę na Międzynarodowe Tragi Górnictwa, Przemysłu Energetycznego i Hutniczego “KATOWICE”. Ponadto wydarzenie odwiedziła rekordowa ilość Zwiedzających, bo blisko 30 tysięcy osób. Po raz kolejny patronat objął minister gospodarki. Swoją ofertę na Targach zaprezentowało blisko 400 firm z 19 państw. Na konferencjach dyskutowano o roli górnictwa węglowego w polityce energetycznej Polski do 2030 roku oraz poruszono kwestię dywersyfikacji źródeł energii w Polsce.

9

10

2011

IMG_0894

W 2011 roku organizatorem Międzynarodowych Targów Górnictwa, Przemysłu Energetycznego i Hutniczego “KATOWICE” została Polska Technika Górnicza. Na ponad 20 tys. m kw. powierzchni, swoją ofertę prezentowało blisko 400 firm z 15 krajów, niektóre ekspozycje zajmowały nawet 1000 metrów kw. Przez 4 dni Targi odwiedziło ponad 26 tys. osób.

2013

20130910_112314

W 2013 roku Międzynarodowe Targi Górnictwa, Przemysłu Energetycznego i Hutniczego “KATOWICE” były rekordowe przede wszystkim pod względem prezentacji maszyn w ruchu. W wydarzeniu uczestniczyło ponad 400 firm z 19 krajów. Ekspozycję odwiedziło ponad 28 tys. osób, w tym wielu Gości honorowych: przedstawicieli władz, członków Korpusu Dyplomatycznego i członków delegacji zagranicznych.

Targom towarzyszyły międzynarodowe konferencje i sympozja, w których uczestniczyli przedstawiciele Komisji Europejskiej, polskiego rządu, Międzynarodowej Agencji Energii, Światowego Kongresu Górniczego i europejskiej nauki.

11

12

2015

W 2015 w Międzynarodowych Targach Górnictwa, Przemysłu Energetycznego i Hutniczego “KATOWICE” uczestniczyło ponad 400 firm z 19 krajów. Stoiska wystawców zajęły nową halę w Międzynarodowym Centrum Kongresowym o powierzchni 8 tys. m kw., 4,5 tys. m kw. w Spodku oraz 12,5 tys. m kw. na terenach przyległych do tych dwóch obiektów.

Ekspozycję odwiedziło ponad 25 tys. Zwiedzających, w tym misje gospodarcze z wielu krajów świata. Na Targach była mocna reprezentacja chińskich firm produkujących urządzenia dla przemysłu górniczego. Chińczycy zaprezentowali swoją ofertę na aż na 800 m kw.

2017

20170829_112220

W 2017 roku na Międzynarodowych Targach Górnictwa, Przemysłu Energetycznego i Hutniczego „KATOWICE” pojawiło się ok. 25 tys. Zwiedzających by podziwiać ofertę około 400 Wystawców z całego świata. Targi były świetną okazją do prezentacji swoich najnowszych rozwiązań, ale także zapoczątkowania współpracy. Targom towarzyszyły międzynarodowe konferencje i sympozja, w których uczestniczyli przedstawiciele Komisji Europejskiej, polskiego rządu, Międzynarodowej Agencji Energii, Światowego Kongresu Górniczego, europejskiej nauki i biznesu.

Targom towarzyszyły międzynarodowe konferencje i sympozja, w których uczestniczyli przedstawiciele Komisji Europejskiej, polskiego rządu, Międzynarodowej Agencji Energii, Światowego Kongresu Górniczego i europejskiej nauki.

13

14

2019

W 2019 roku Międzynarodowe Targi Górnictwa, Przemysłu Energetycznego i Hutniczego odwiedziło blisko 30 tysięcy osób. W wydarzeniu wzięło udział 350 wystawców z 12 krajów z całego świata; Polski, Wielkiej Brytanii, Słowenii, Niemiec, Chin, Czech, Cypru, Włoch, Francji, Ukrainy, Belgii i Słowacji.

Stoiska zajęły 11 tys. m kw. powierzchni to tyle ile np. 1,5 boiska piłkarskiego na Stadionie Śląskim. Cała powierzchnia przeznaczona na Targi to 26 tys. m kw.

Po raz pierwszy Targom Górnictwa, Przemysłu Energetycznego i Hutniczego towarzyszyły Targi EkoSpalanie & EkoTechnologie.

Również po raz pierwszy odbyła się Debata Oksfordzka, zainteresowanie było ogromne, a na sali tłum.

W trakcie Targów Katowice poznaliśmy laureatów konkursu „Innowacyjny Produkt i Technologie Katowice 2019” oraz laureatów konkursu dla studentów: „Innowacje w Przemyśle Katowice 2019”:

2022

W 2022 roku Targi przyjęły nazwę Międzynarodowe Targi EXPO KATOWICE. Na powierzchni ponad 25 tys. m kw. swoją ofertę zaprezentowało ponad 200 Wystawców z 13 krajów. Kilkadziesiąt tysięcy odwiedzających Targi, duże zainteresowanie mediów z kraju i ze świata dowiodły, że Targi po raz kolejny okazały się sukcesem i są potrzebne.

Targi zyskały również szerszą formułę i nowe profesjonalne segmenty wystawiennicze – Targi B2Energy, Targi EcoDom oraz Targi Maszyn i Urządzeń. Przygotowanych zostało także wiele wydarzeń towarzyszących jak 5. Polski Kongres Górniczy, liczne branżowe konferencje i panele tematyczne, a także interesujące prezentacje.

15

16

2024

Kolejna edycja Międzynarodowych Targów EXPO KATOWICE odbędzie się 4-6 września 2024 r. 

Przez te wszystkie laty Targi stały się jedną z najbardziej prestiżowych wydarzeń sektora nie tylko w Europie, ale i na Świecie. Wyrobiły sobie ogromne uznanie specjalistów oraz światowych potentatów oferujących technologie i sprzęt dla górnictwa, energetyki i hutnictwa. Na nich po prostu nie wypada nie być.