• English
 • Polski

Excel w dziale logistyki

data-information-report-statistics-strategy-concept

Excel w dziale logistyki

Proponowany warsztat to dwa dni intensywnych zajęć, dających wiedzę w dziedzinie wykorzystania arkusza Microsoft Excel dla celów logistyki oraz szeroko pojętego zarządzania informacją firmową.

Grupa docelowa

Warsztat Excel w dziale logistyki przeznaczony jest dla logistyków, handlowców, czy też  innych osób z wykorzystujących arkusz kalkulacyjny MS Excel.

Metody szkolenia

Kurs prowadzony jest nowoczesnymi, interaktywnymi metodami, z użyciem projektora multimedialnego, przy aktywnym zaangażowaniu uczestników. Wszystkie ćwiczenia prowadzone są na podstawie przykładów zaczerpniętych z praktyki. Zajęcia, pomimo prezentowania złożonej wiedzy merytorycznej, prowadzone są
w zrozumiały sposób, zapewniający przyswojenie przekazywanej wiedzy przez każdego uczestnika kursu (niezależnie od dotychczasowych doświadczeń
z programem Microsoft Excel).

Każdy uczestnik otrzymuje komplet materiałów oraz kopie elektroniczne ze wszystkimi ćwiczeniami prowadzonymi w ramach kursu oraz przykładowymi arkuszami programu Microsoft Excel.

Program szkolenia

Program warsztatu obejmuje między innymi następującą tematykę:

 • Excel kiedyś i dziś – historia rozwoju programu, wersje, różnice i cechy wspólne – specyfika wykorzystania programu w dziale logistyki
 • Przegląd możliwości arkusza Microsoft EXCEL, organizacja programu, organizacja dokumentu – skoroszytu
 • Zapisywanie plików – *.xlsx, *.xlsm, *.xlsb
 • Budowanie, modyfikacja, formatowanie arkuszy, tworzenie i wykorzystywanie funkcji
 • Specyfika wykorzystania Excela przez pracowników działów logistyki
 • Analiza i wiekowanie zapasów,
 • Analiza kosztów
 • Działania na tekstach – porządkowanie i przetwarzanie danych – funkcje tekstowe
 • Jak Excel „widzi” czas, Funkcje Daty i Czasu – poprawna analiza wartości daty i czasu
 • Korzystanie z odwołań względnych, bezwzględnych i mieszanych w formułach (np. A1, $A$1, $A1, A$1), wykorzystanie nazw
 • Wykorzystanie podstawowych funkcji Excela (matematyczne, logiczne, wyszukiwania i adresu, bazodanowe, itp.)
 • Budowanie bazy danych na arkuszu, wpisywanie danych, wybór danych za pomocą kryteriów, filtrowanie i sortowanie wielopoziomowe, grupowanie danych
 • Organizacja pracy z programem Excel w sieci komputerowej: jednoczesna praca wielu użytkowników na jednym arkuszu, łączenie arkuszy i skoroszytów za pomocą sieci komputerowej, scalanie danych z wielu arkuszy.
 • Wykorzystanie elementów sterujących (listy, listy rozwijalne, przyciski, pokrętła) do automatyzacji czynności wykonywanych na arkuszach.
 • Pobieranie danych zewnętrznych – kwerendy baz danych, wykorzystanie modułu MS Query
 • Stosowanie tabel przestawnych jako narzędzia analizy (np. wielowariantowa analiza sprzedaży według wybranych kryteriów, analiza danych księgowych, analiza klientów, zestawienia danych).
 • Ograniczanie edycji – poprawność danych w arkuszu
 • Formatowanie warunkowe – warianty standardowe oraz zaawansowane
 • Przenoszenie informacji z arkuszy do baz danych oraz pobieranie informacji z baz danych.
 • Przygotowanie baz danych oraz realizacja korespondencji seryjnej poprzez przenoszenie danych do edytora tekstu Microsoft Word.
 • Import danych z plików tekstowych do Excela
 • Przyspieszenie pracy dzięki szablonom Excela
 • Rejestrowanie, uruchamianie i edycja makr
 • Konsolidacja danych pochodzących z różnych arkuszy
 • Graficzna prezentacja danych za pomocą wykresów (wykresy złożone, wykresy prezentujące wiele serii danych, wykresy przebiegu w czasie, analiza trendu na wykresie, wykresy niestandardowe, wykresy oparte o dane z tabel przestawnych, fragmentator),

Korzyści ze szkolenia

Po ukończeniu szkolenia, uczestnicy będą w stanie zastosować nabyte wiadomości do kreatywnej analizy danych oraz do budowy modeli, dzięki którym podejmowanie decyzji będzie oparte o rzetelne i dokładne dane. Poznanie zaawansowanych technik korzystania z programu Microsoft Excel uczyni codzienną pracę łatwiejszą i bardziej efektywną.

Po ukończeniu szkolenia każdy uczestnik potrafi:

Certyfikat

Po zakończeniu szkolenia uczestnik otrzyma certyfikat potwierdzający udział w szkoleniu i zdobytą wiedzę.

Trener

Janusz Gach

Od lat prowadzi szkolenia, tłumacząc zawiłości arkuszy kalkulacyjnych i przystępnie pokazując stojące za nimi możliwości. Specjalizuje się w  programie Microsoft Excel, a także w innych elementach pakietu MS Office. Jego szkolenia skierowane są do pracowników sektora finansowego, a także innych pracowników biurowych, inżynierów, handlowców różnych profesji. Ze szkoleń i zajęć trenera korzystają wszyscy, którzy pragną poszerzyć zakres praktycznego użytkowania arkusza: zarówno na podstawowym, jak i na bardziej zaawansowanym poziomie.

EXPO Katowice S.A.

Szkolenia szyte na miarę

Jeśli nie znalazłeś w naszej ofercie szkolenia, które idealnie odpowiadałoby potrzebom Twojej firmy, zachęcamy do kontaktu. Stworzymy dla Ciebie spersonalizowaną ofertę, uwzględniającą konkretne potrzeby i preferencje Twojej firmy.