• English
 • Polski

Excel Tabele Przestawne

businessman-working-graph-spreadsheet-white-table

Excel Tabele Przestawne

Kurs wypełnia lukę pomiędzy merytoryczną wiedzą z zakresu analizy danych biznesowych oraz wiedzą związaną z zaawansowanym użytkowaniem arkusza Microsoft Excel.

Proponowany warsztat to dwa dni intensywnych zajęć.

Grupa docelowa

Warsztat Excel tabele pzrestwne przeznaczony jest dla osób intensywnie wykorzystujących arkusz kalkulacyjny, dobrze znających podstawy
używania Excela

Metody szkolenia

Kurs prowadzony jest nowoczesnymi, interaktywnymi metodami, z użyciem projektora multimedialnego, przy aktywnym zaangażowaniu uczestników. Wszystkie ćwiczenia prowadzone są na podstawie przykładów zaczerpniętych z praktyki. Zajęcia, pomimo prezentowania złożonej wiedzy merytorycznej, prowadzone są
w zrozumiały sposób, zapewniający przyswojenie przekazywanej wiedzy przez każdego uczestnika kursu.

Każdy uczestnik otrzymuje komplet materiałów oraz kopie elektroniczne ze wszystkimi ćwiczeniami prowadzonymi w ramach kursu oraz przykładowymi arkuszami programu Microsoft Excel.

Program szkolenia

Program warsztatu obejmuje między innymi następującą tematykę:

 • Porównanie wersji Excela 2007, 2010, 2013, 2016 do 2019, typy plików, rozwój programu, różnice i cechy wspólne, komunikacja pomiędzy różnymi wersjami arkusza, specyfika wykorzystania aplikacji w służbach finansowych firmy
 • Historia rozwoju tabeli przestawnej
 • Optymalna „personalizacja” programu do pracy, zaawansowane opcje ustawień Excela
 • Wykorzystanie nazw lokalnych i globalnych, deklarowanie nazw dynamicznych, zastosowanie nazw w formułach
 • Technologie pobierania danych ze źródeł zewnętrznych (źródła danych Excela, kwerendy baz danych, wykorzystanie modułu MS Query, pobieranie danych z różnych źródeł, wykorzystanie Internetu – dane w formacie XML)
 • Stosowanie tabel przestawnych jako narzędzia analizy danych biznesowych, zasady tworzenia tabel przestawnych
 • Tworzenie i modyfikowanie tabel przestawnych w oparciu o różne źródła danych, własne pola obliczeniowe, grupowanie danych, niestandardowe formatowanie danych w tabelach przestawnych, formatowanie warunkowe w tabeli przestawnej
 • Wykorzystanie fragmentatorów do zaawansowanej prezentacji danych biznesowych, prezentacja danych w czasie
 • Funkcje bazodanowe, przykłady zastosowań praktycznych, dobór kryteriów, alternatywa i koniunkcja kryteriów
 • Ochrona arkusza, ochrona skoroszytu, walidacja danych
 • Graficzna prezentacja danych finansowych za pomocą wykresów (wykresy złożone, wykresy prezentujące wiele serii danych, analiza trendu na wykresie, wykresy niestandardowe, wykresy oparte o dane z tabel przestawnych),

Korzyści ze szkolenia

Po ukończeniu szkolenia, uczestnicy będą w stanie zastosować nabyte wiadomości do kreatywnej analizy danych oraz do budowy modeli, dzięki którym podejmowanie decyzji będzie oparte o rzetelne i dokładne dane. Poznanie zaawansowanych technik korzystania z programu Microsoft Excel uczyni codzienną pracę łatwiejszą i bardziej efektywną.

Po ukończeniu szkolenia każdy uczestnik potrafi:

Certyfikat

Po zakończeniu szkolenia uczestnik otrzyma certyfikat potwierdzający udział w szkoleniu i zdobytą wiedzę.

Trener

Janusz Gach

Od lat prowadzi szkolenia, tłumacząc zawiłości arkuszy kalkulacyjnych i przystępnie pokazując stojące za nimi możliwości. Specjalizuje się w  programie Microsoft Excel, a także w innych elementach pakietu MS Office. Jego szkolenia skierowane są do pracowników sektora finansowego, a także innych pracowników biurowych, inżynierów, handlowców różnych profesji. Ze szkoleń i zajęć trenera korzystają wszyscy, którzy pragną poszerzyć zakres praktycznego użytkowania arkusza: zarówno na podstawowym, jak i na bardziej zaawansowanym poziomie.

EXPO Katowice S.A.

Szkolenia szyte na miarę

Jeśli nie znalazłeś w naszej ofercie szkolenia, które idealnie odpowiadałoby potrzebom Twojej firmy, zachęcamy do kontaktu. Stworzymy dla Ciebie spersonalizowaną ofertę, uwzględniającą konkretne potrzeby i preferencje Twojej firmy.