• English
  • Polski

KONKURS DLA UCZNIÓW I STUDENTÓW

INNOWACJE W PRZEMYŚLE EXPO KATOWICE

Celem Konkursu jest promocja i popularyzacja utalentowanych Uczniów i Studentów uczelni wyższych w dziedzinie przemysłu, w tym robotyki i automatyki, górnictwa, geologii, mechaniki, elektryki i elektroniki, IT, konstrukcji maszyn i urządzeń, a także promocja i wkład w rozwój polskiej i światowej gospodarki przemysłowej, zgodnej z ekologicznymi trendami na świecie.

Przedmiotem Konkursu jest opracowanie rozwiązań innowacyjnych dla przemysłu.

Formularz
zgłoszeniowy

Regulamin

KONKURS DLA STUDENTÓW

Zgłoś swój udział w konkursie

Formularz zgłoszeniowy - Załącznik nr 1

Cennik - Załącznik nr 2

Regulamin

Miejsce Konkursu

Zgłoszenie należy przesłać do 01 sierpnia 2024 (decyduje data stempla pocztowego), do Organizatora na adres:

z dopiskiem na kopercie „KONKURS UCZESTNIKA”

Regulamin

Miejsce Konkursu

Patronaty

Partnerzy

EXPO KATOWICE

Laureaci poprzednich edycji

Miejsce I

Jan Starzyk - Politechnika Śląska
za Projekt izolatki

Miejsce II

Koło Naukowe AGH Drone Engineering
za Projekt manipulatora sterującego multikopterem załogowym

Miejsce III

Koło Naukowe Pojazdów i Robotów Mobilnych Politechnika Wrocławska
za System LEM SSW Kompletna elektryfikacja pojazdu typu buggy (Polaris RZR 1000)

Organizator

logo_EXPO_color

Współgospodarz