• English
  • Polski

Silesian Energy Storage Forum 2022

Silesian Energy Storage Forum

Silesian Energy Storage Forum 2022

W dniu 6 września 2022 r. została zorganizowana konferencja Silesian Energy Storage Forum 2022, uświetniająca otwarcie Międzynarodowych Targów EXPO Katowice. Organizatorem był Instytut Techniki Górniczej KOMAG, który jest również inicjatorem powołania do życia idei budowy Śląskiego Systemu Magazynowania Energii, rozumianego jako kompleksowy sposób magazynowania energii na terenach pogórniczych w celu zapewnienia lokalnego bilansowania energii, wytworzonej w niestabilnych źródłach energii odnawialnej i zarazem rewitalizacji terenów pogórniczych.

Projekt prowadzony w ścisłej współpracy z samorządami pięciu dużych miast Śląska tj.: Zabrza, Gliwic, Bytomia Piekar Śląskich oraz Katowic stanowi unikalny pomysł na sprawiedliwą transformację. Dotyczy to polskiej energetyki a w szczególności Śląska, gdzie realizowane są równocześnie co najmniej dwa procesy: transformacja energetyki oraz odejście od eksploatacji złóż węgla kamiennego i rewitalizacja gmin górniczych. W dłuższej perspektywie powinno to pozwolić oprzeć śląską gospodarkę na nowoczesnych technologiach energetycznych, a w skali kraju przyczynić się do rozwoju nowoczesnych gałęzi przemysłu neutralnego dla środowiska. 

Podczas konferencji zorganizowano trzy panele dyskusyjne:

  • „Śląski System Magazynowania Energii sposobem na zwiększenie regionalnego bezpieczeństwa energetycznego”. Tematem panelu były wyzwania, jakie stawiają mieszkańcom Polski i Śląska aktualne paradygmaty rozwojowe, w tym m.in. dywersyfikacja i regionalizacja bezpieczeństwa energetycznego, jako warunku sine qua non przyszłościowych rynków energii oraz neutralności klimatycznej UE.
  • „Śląski System Magazynowania Energii – formy i możliwości finansowania lokalnych inwestycji w obszarze energetyki nisko- i zeroemisyjnej”. W dyskusji udział wzięli przedstawiciele sektora finansowego.
  • „Śląski System Magazynowania Energii – bilansowanie, monitorowanie i zarządzanie mikrosieciami – wyzwanie technologiczne naszego pokolenia”. Panel zgromadził ekspertów zajmujących się niezawodnością dostaw energii, budową systemów umożliwiających pomiar, transmisję, archiwizację, przetwarzanie i wizualizację danych pomiarowych i przede wszystkim zarządzaniem energią ze źródeł odnawialnych na poziomie lokalnym i regionalnym, w kontekście reformy systemu elektroenergetycznego, transformacji energetycznej i krajowego systemu elektroenergetycznego oraz dekarbonizacji.

Check out our offer

Fair EXPO KATOWICE

For 40 years, we have been organizing Europe’s largest international fair EXPO KATOWICE.

Conferences industry

We offer comprehensive conferen ceorganiza tionserviceand other industry events..

Missions abroad

We offer professional preparation and handling of economic missions.